Anasayfa » Topluluk Hakkında

Biz Kimiz?

29 Ocak 2011 1 yorum


Sokaktan…

Sokak Sanatçıları, sanatçılar arasında dayanışmayı esas alan bir üretimi hedeflemektedir. Bu bağlamda sanatçılar arasında olduğu kadar sanat dalları arasında da kolektif bir tarzı egemen kılmaya çalışan Sokak Sanatçıları ‘sanatın’ her türünde disiplinler arası üretimlere öncelik verir. Kapitalist üretim tarzının üretim sürecini parçalayan aşırı uzmanlaşmış yapısı işçilerin yabancılaşmasını nasıl sağladıysa, Rönesanstan günümüze ortaya çıkan uzmanlaşmış sanat üretimi de ilham perilerini bekleyen yüce ve dahi sanatçı figürüyle, aynı yabancılaşmayı yaratmıştır. Bu bağlamda disiplinler arası çalışmayı, yabancılaşmayı aşmanın araçlarından birisi olarak değerlendiren Sokak Sanatçıları ‘sanatı’ mümkün olduğu kadar aracı kurumlardan bağımsızlaştırarak doğrudan toplumla buluşturmanın yollarını araştırır. Bu açıdan sokağın özgürleştirici, paylaşımcı yanını değerlendirerek üretimlerini öncelikle sokakta sergiler…

Ö z g ü r l ü k   S o k a k t a d ı r  !