Anasayfa » Arşiv

Topluluk Hakkında kategorisi arşivi

Topluluk Hakkında »

[29 Oca 2011 | 1 yorum | ]

Sokaktan…

Sokak Sanatçıları, sanatçılar arasında dayanışmayı esas alan bir üretimi hedeflemektedir. Bu bağlamda sanatçılar arasında olduğu kadar sanat dalları arasında da kolektif bir tarzı egemen kılmaya çalışan Sokak Sanatçıları ‘sanatın’ her türünde disiplinler arası üretimlere öncelik verir. Kapitalist üretim tarzının üretim sürecini parçalayan aşırı uzmanlaşmış yapısı işçilerin yabancılaşmasını nasıl sağladıysa, Rönesanstan günümüze ortaya çıkan uzmanlaşmış sanat üretimi de ilham perilerini bekleyen yüce ve dahi sanatçı figürüyle, aynı yabancılaşmayı yaratmıştır. Bu bağlamda disiplinler arası çalışmayı, yabancılaşmayı aşmanın araçlarından birisi olarak değerlendiren Sokak Sanatçıları ‘sanatı’ mümkün olduğu kadar aracı kurumlardan bağımsızlaştırarak doğrudan …

Topluluk Hakkında »

[29 Oca 2009 | 2 yorum | ]

Sokak Sanatçıları Derneği Tüzüğünden…
MADDE 1- Derneğin adı “Sokak Sanatçıları Derneği’dir. Kısa adı “Sokak Sanatçıları”dır.

Derneğin İlke ve Amaçları
MADDE 2-
a) Dernek, çeşitli “sanat” dallarında kültürel çalışmalar yapmak, “sanatçılar” ve ”sanat” dalları arasında dayanışmayı yükseltmek amacı ile kurulmuştur.
b) İlkeleri: Sokak Sanatçıları Derneği;
Devletlerden ve hükümetlerden bağımsız bir örgüttür.
Irk, dil, din ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm “sanatçıların” enternasyonalist dayanışmasını savunur.
Rönesans’tan günümüze kadar ortaya çıkan toplumdan bağımsız “sanatçı” kavramını eleştiriye açar ve yabancılaşmaya karşı ortak mücadele eder.
Sokak Sanatçıları Derneği, “sanatı” insanın temel hakları arasında kabul eder; insanın yeniden …