Anasayfa » Topluluk Hakkında

Amaçlarımız

29 Ocak 2009 2 yorum

sokak-orkestrasi-6

Sokak Sanatçıları Derneği Tüzüğünden…

MADDE 1- Derneğin adı “Sokak Sanatçıları Derneği’dir. Kısa adı “Sokak Sanatçıları”dır.

Derneğin İlke ve Amaçları

MADDE 2-

a) Dernek, çeşitli “sanat” dallarında kültürel çalışmalar yapmak, “sanatçılar” ve ”sanat” dalları arasında dayanışmayı yükseltmek amacı ile kurulmuştur.

b) İlkeleri: Sokak Sanatçıları Derneği;

Devletlerden ve hükümetlerden bağımsız bir örgüttür.

Irk, dil, din ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm “sanatçıların” enternasyonalist dayanışmasını savunur.

Rönesans’tan günümüze kadar ortaya çıkan toplumdan bağımsız “sanatçı” kavramını eleştiriye açar ve yabancılaşmaya karşı ortak mücadele eder.

Sokak Sanatçıları Derneği, “sanatı” insanın temel hakları arasında kabul eder; insanın yeniden insanlaşmasının ve özgürleşmesinin bir alanı olarak görür.

Her koşulda ve dünyanın her yerinde toplumların kültürlerini özgürce geliştirebilmelerini savunur.

“Sanat” alanında da kapitalizme, şovenizme, militarizme ve kadınlara yüklenen cinsiyetçi rollere karşı mücadele eder.

Kültürel “sanatsal” toplulukların kendilerini ifade edebilmelerinin önündeki engellere karşı mücadele eder ve onların örgütlenme özgürlüklerini savunur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
  2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak..